CD (דיסק קומפקטי)

מי שרואה את הדיסק הקומפקטי בחלומו סובל מחוסר שמחה, אושר ופעילויות. החלום מציין גם את הסיכוי של חדשים שתשיג. החלק החשוב מאוד של החלום הוא איזה סוג מוזיקה התקליטור שראית? שירים או אמנים רבים קשורים לזיכרונות או לאנשים מסוימים, ולכן עליכם לברר את הכותרת ואת סוג השירים שהם היו.