חַזֶרֶת

חולמת שיש לך חזרת, מציעה שאתה לא יכול להעביר את נקודת המבט שלך בצד השני. הקול שלך לא נשמע. לחילופין, זה מעיד על תסכול וכעס עצומים.