אַבִּיר

החלום של אביר מסמל היבט באישיותו הנאמן או עומד למעלות טובות. זה מסמל כבוד והגנה מפני הצד השלילי של חייך. דבר אחד שמחזיק אותך בתור. אביר שחור מסמל היבט של האישיות הנאמן לכוונות רעות או להרגלים שליליים. חלק מהאישיות שלך שרוצה להיות שלילי ולעולם לא להתנגד. דוגמא: צעיר חלם לראות אביר מגן על כניסה לטירה. בהעיר את החיים הוא נאלץ לבלות חודש בחיים עם קרובי משפחה שנחשבו להם כהשפעה רעה. האביר שיקף את ניסיונו להגן על ערכיו באמצעות התנגדותו להשפעות רעות מצד קרובי משפחה.