קָטָרַקט

הקטרקט בחלום מתפרש כסמל ליכולת לראות את הדברים בבירור. אולי החלום מזהיר אותך על הדברים שלא הצלחת לראות.