אֶפעֶה

לחלום ולראות נחש רעש, כשאתה חולם, הוא סימן מוזר לחלום שלך. שלט זה מציין את חלוף הזמן. כמו כן, קרא את הפרשנות על הנחש.