אֶרוֹבִיקָה

לחלום שאתה עושה אירובי מסמל צורך בחיים שלך לעמוד בקצב של אחרים. דוגמא: אדם חלם לעשות אירובי. בחיים האמיתיים הוא עבר תהליך קשה של גיוס וראיון לעבודה.