מלונה

אם אתה חולם בהקשר כלשהו או שאתה רואה בית כלבים, זה יכול להצביע על שאתה בבעיה. אתה נענש על מעשיך.