חדר אמבטיה

אם אתה חולם להיות בחדר אמבטיה, זה מתייחס לעידוד הטבעי שלך. יש אפשרות שאתה מרגיש שאתה מייחל שתוכל לשחרר את כל המחשבות והרגשות שלך. המשמעות הנוספת של חלום זה יכולה לסמל גם את לידה מחדש של תת-העליונה שלו. החלום הוא סימן לכך שצריך ~לשטוף~ את כל השליליות, הבעיות והאכזבות. אם אתה חולם להיות בחדר של קהל נשי או גברי, בלי קירות או מכשולים אחרים זה מציין שאתה מרגיש את חוסר הפרטיות או שאין לך מספיק מקום לעולמך שלך. יכול להיות שאתה עדיין חושש שמבקרים אותך על דעותיך ומחשבותיך, וזו הסיבה שאתה ממשיך לעצור הכל. לחלום שאתה מחפש חדר אמבטיה, אך אינך מוצא אותו, הודיע ​​שאתה נתקל בקשיים בעת הבעת רגשותינו.