צִילִינדֶר

החלום עם הכובע העליון מסמל את היותך להיות שם לב לכישרון שלך או ליכולות שלך. אחרים שרוצים לראות עד כמה הם טובים או מצליחים במשהו. אחרים המראים כמה אתם נפלאים או עד כמה חייכם נפלאים.