מִכְתָב

אם יש לך את המילים בחלום, אז החלום הזה מבטיח פרובוקציות וסיכויים חדשים. המכתב בחלום יכול גם להצביע על המסר החשוב שמוחך הסאבלימינלי שלח לנו. הקשר המכתב ייתן הרבה יותר את הרמז לגבי החלום. אנא שימו לב למה שנאמר במכתב.