עֲגָלָה

לראות עגלה מיושנת, כשאתה חולם, אפשר להתפרש כשמרנית במחשבתך. תחבורה היא הסמל שאתה צריך כדי לשנות את שיטות החשיבה שלך ממיושנות ומיושנות. בנוסף, תחבורה בחלום היא גם סמל למעמד גבוה בחברה והכוח להשפיע על אחרים.