טלה

לחלום ולראות איל מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא אנרגיה, אגרסיביות ואימפולסיביות. אתה יכול להחליט על החלטה שצריך לטפל בה יותר טאקט ושיקול. זה יכול גם לסמל חברים חזקים וחזקים שישתמשו בהשפעתם ובמאמציהם לטובתם. לחלום שכבש רודף אותך, פירושו איום המזל.