מְאַיֵד

הקרבורט בחלום מציין את איזון גופך ומחשבותיך.