פָּנִים

כדי להבין טוב יותר את החלום שלך על הבחור, קרא את המשמעויות של החלומות על האיש או הילד.