קַסדָה

לחלום ולראות קסדה מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה שעליך לשמור על מחשבותיך ורעיונותיך מקרוב.