כיסוי

לחלום שאתה לובש חלוק יש את המשמעות של הצורך בבטיחות, חום ותחושת ההגנה היטב. זה יכול גם אומר שאתה מנסה לחפות או להסתיר משהו. אם אתה רואה גלימה קרועה או מרופטת, כשאתה ישן וחולם, זה אומר הפרדה בינך לחבר או מאהב.