תוֹתָח

החלום, בו אתה רואה את הקאנון, מייצג את השינויים שיש לבצע בהקדם האפשרי.