קנים

לראות קנים הוא סמל חלומי דו משמעי. חלומות על זה יכולים לסמל את הגמישות שלך במצבים שונים.