קמפוס, קמפוסים

לחלום שאתה בקמפוס, מראה את הדרך או את כיוון הצורך שלך להרחיב את החשיבה שלך על עצמך, את הידע על החיים החיצוניים ואתגר את עצמך נפשית.