פַּעֲמוֹן

החלום לשמוע פעמון מסמל חדשות לא צפויות או מצבים בלתי צפויים של ערות חיים. אזור בחייך שתופס את עינך או מחכה להיבדק. לא היית מוכן להתמודד עם בעיות. למי או מה שבחוץ יש את הסמליות לאירוע בלתי צפוי זה, או שינוי. חלום הפעמון מסמל את הניסיון שלך למשוך תשומת לב לעצמך או לבעיה. יתכן שאתה מפתיע מישהו עם משהו שלא ציפו לו.