משאית חצי

ראו את המשמעות של משאית הנגרר לטרקטור (חצי).