DNA, חומצה deoxyribonucleic (DNA)

לחלום על DNA יש משמעות דו משמעית. החלום על DNA מייצג את טבעו המדעי. לחלופין, זה מציע לחשב את הכל מאוד פדנטית. להיות אדם כזה זה יתרון עצום. אם אין לך כישורים מדעיים ואתה לא פדנטי, אתה צריך את התכונות האלה. החלום מציע שאתה צריך למקד את תשומת הלב ולחשוב הרבה על דברים. אתה צריך לשרטט בזהירות את הכל כדי להמשיך בחיים. אולי עליכם ללמוד מהמצבים השליליים שחוויתם בחייכם. החלום יכול לייצג גם את ראשי התיבות של אנשים מסוימים או משהו אחר. ראשי התיבות הם D, N ו- A. עליכם לשקול למי או מה בחייכם ראשי התיבות הללו.