גָבִיעַ

אם אתה רואה את הגביע בחלום, החלום הזה מכריז על הצורך במזון רוחני. החלום מראה גם איך אתה מנסה למצוא מי אתה.