חיבור

החלום לפתור בעיית התמכרות מסמל סיטואציה או בעיה קשים המבקשים למזג שני היבטים בחייכם.