ליים

לחלום שאתה בשיקום, מראה את דרך השינויים בחיים שלך. שטיפה בחלום היא ייצוג של מעשה של ניסיון להשיג שינויים בהרגליך הישנים. ניתן לפרש זאת כסמליות שאתה רק מתיימר לשנות ולנסות לכסות את המותג שלך, אשמה או פגמים אחרים.