ליים

לחלום ולראות לימון מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה שתחוו תקופה זמנית של זמנים קשים, אך תגיח ממנו בשגשוג גדול ועשיר מבעבר.