מחברות

החלום על מחברת מסמל את המידע שלדעתך חשוב מספיק כדי לזכור. דברים שאתה רוצה להתעדכן בהם. זה יכול להיות גם ייצוג של עצות, תצפיות, העברת חוויות, זיכרונות או פתרונות לבעיות שכבר טיפלת בהן. מחברת יכולה להיות גם ייצוג של סוגיות שהזנחת. החלום לאבד מחברת מסמל עובדות או מצב שהשתנה. החלום על קריאת מחברת מסמל תשאול בעיה, או סקירת מידע. יתכן שאתה מהרהר בעצות, בתצפיות, מעביר חוויות, זיכרונות או פתרונות לבעיות שכבר טיפלת בהן. מחברות חלומות יכולות גם לשקף מחברות מחיים אמיתיים בהן תוכלו להשתמש כדי ללמוד או לצבור ידע מהן.