כִּסֵא

אם אתה רואה כיסא בחלום, החלום הזה מייצג את הצורך להפסיק לעשות את מה שעשית בחייך המתעוררים. החלום מציע לך לקחת את ההפסקה ולהירגע מעט. אם מישהו הציע לך את הכיסא, חלום כזה מציע לך לקבל עזרה כשמישהו מציע לך את זה.