קַקטוּס

החלום, שבו אתה רואה את הקקטוס, מייצג את תחושת הפריצה. אולי אין לך מספיק זמן והתרחבות לצמיחה האישית שלך. אתה מתקשה להיות מי שאתה, בגלל חוסר העצמאות. ככל שגדולי הקקטוס גדולים יותר, כך נחוץ הצורך בחופש. לחלופין, חלום הקקטוס עשוי להצביע על הדרך בה אתה מגן על עצמך מאלה שיכולים להזיק לך. הקקטוס יכול גם להעיד על מחלוקות זמניות ורגשות שליליים שיישארו רק לפרק זמן קצר.