נקניקיה

לחלום על נקניקייה יש סמליות פאלית. נקניקייה בחלום מייצגת אנרגיה מינית, גבריות ונמרצות.