עֵז

לחלום על או לראות עזים בחלום, מייצג את חוסר השיפוט שלך ואת הפגיעות שלך. ראו גם אסוציאציות עם העז כ~שעיר לעזאזל ~או~ אם עז של מישהו ~. אם אתה חולם שעז מטיף לך, הימנע מאויבים שמנסים להשיג את התוכניות העסקיות שלך.