משיכת חבל

כשאתה משחק את משיכת המלחמה בחלום, החלום הזה מראה את הצורך למצוא הרמוניה בגורמים שונים בחייך.