רֹאשׁ

חולם ורואה ראש מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה חוכמה, שכל, הבנה ורציונאליות. זה יכול גם לייצג את הישגיך, הדימוי העצמי שלך ואת תפיסת העולם. חולמת שמישהו מנסה להוריד את הראש מרמז שהוא לא רואה בבירור מצב או בעיה. אולי אתה מסרב לראות את האמת. אתה צריך להתמודד עם המצב או האדם, למרות הכאב ואי הנוחות, שאתה עלול להרגיש כשאתה עושה זאת.