שיח

החלום על שיח עשוי לסמל איזשהו אזור בחיים שלך שברור שאינו עושה דבר.