חוֹר הַמַנעוּל

לחלום שאתה מרגל דרך חור המפתחות, מציע לך שאין לך מבט מלא על שום מצב. אתה צריך לקבל פרספקטיבה טובה יותר על הדברים.