בּוּמֵרַנְג

הבומרנג בחלום, זכרו את האמרה שמה שמסביב. נסה להיות חיובי במעשיך.