בְּרוֹנזָה

אם אתה רואה ברונזה בחלום, אז החלום הזה מעיד על שקר, בגידה ובגידה. ברונזה יכולה גם לייצג את האומץ שיש לך בתוך עצמך.