מַכבֵּנָה

לחלום שאתה לובש סיכה מציין את הדברים שאתה מנסה להראות. החלום יכול להתכוון גם לסודות הנסתרים שעליכם להתמודד.