נוצצים

חלום הניצוץ מסמל רגשות כלפי משהו שהוא מיוחד או נפלא. רוצה לשים לב למשהו מושלם לנצח. דאגה רק לדברים הטובים או ~החיוביים~. שלילית, נוצצים יכולים להיות סימן לכך שאתה תופס מצב דרך ~משקפיים ורודים~.