בָּהִיר

החלום על משהו מאיר מסמל היבט של עצמך הבולט. מרגישים שאתה, מישהו או משהו שאתה עושה צריך לשים לב יותר מדי. חוסר יכולת להימנע מלהבחין יותר או לחשוב עליו כחשוב ביותר. החלום עם עיניים בהירות יכול לייצג חזון מסוים או התבוננות במצב חשוב יותר מאחרים. המחשבה ש~דעתך ~על מצב חשובה יותר משל מישהו אחר.