מעיל נשק

לראות מעיל נשק, כשאתה חולם, יש לו את המשמעות הסמלית של מעמדך החשוב. הוא גם מציע את שורשיו המשפחתיים האריסטוקרטיים ואת זהותו הידועה.