אִגרוּף

החלום על אגרוף מסמל מאבק להוכחת עצמך. אתה או מישהו אחר אשר מסוכסכים עם הבעיות שאתה רוצה להוכיח אינן עוצמתיות, מפחידות או חשובות. לחילופין, אגרוף עשוי לשקף עימות עם משהו שאתה רוצה לסיים אחת ולתמיד.