התעורר

כדי להבין טוב יותר את החלום הזה, קרא גם את פרשנויות ההתעוררות.