רִקמָה

לחלום שאתה רקמה פירושו הכישרון והכישורים שלך. יש לך את היכולת להפיק את המיטב מכל מה שנמצא לידך.