פעולות שיפוטיות

לחלום שאתה מעורב בתביעה, מונע ממך יריבים הוא משמיץ את דמותך בפומבי. כאשר אתה חולם שאתה לומד משפטים, מציין שתעלה עלייה מהירה בקריירה שבחרת.