פעולות

אם ישנת וחלמת שבחלום חתמת על מעשה, זה מכריז על תהליך בו אתה עלול להפסיד.