לילה מועדוני לילה

אם היית מכה בחלום, אז זה מייצג את הרצון שלך להשתייך לחלק מהקהילה. לחלופין, החלום יכול להיות הצעה של רוגע ושחרור.