סומק או סומק (איפור)

אם אתה משתמש בסומק בחלום, החלום הזה מראה את התענוגות שתקבל מההתנהלות בחוסר יושר. אם אתה רואה את האדם האחר משתמש בסומק, זה אומר שאתה תערים על ידי אחרים מבלי שתבינו זאת. כדי לנקות את הסומק, זה מציין את הבושה שתסבלו, במיוחד אם זה לא יוצא נכון.