לַחסוֹם

לחלום ולראות בלוק מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה הוא מכשולים בחיים העסקיים או האישיים שלך. אתה יכול להיות מתמיד ושקד יותר בניסיון להתגבר על המכשולים שעוברים בדרכך.