אנשים בירקיים

החלום על אדם בירקאלי מסמל היבט של עצמו שהוא תערובת של שתי מנטליות. לחלופין, סימבולית ביראקית עשויה לשקף תחום בחייך שאתה מרגיש שנפגע או הרס. עיין בסעיף נושא הגזע שלנו למידע נוסף על סמליות הגזע.